{{ item.title }}

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane, idrarı depolayan yuvarlak, torba benzeri bir organdır. Kalça kemikleri arasındaki pelvik bölgede yer alır. Mesane normalde bir greyfurt boyutundadır, idrar ile dolduğunda büyüyebilir.2Mesane kanseri, hücrelerin kontrol dışı çoğalarak mesanede kitle/kitleler (tümör) oluşturmasıdır.3Bu kanser türü her iki cinsiyet de dahil edildiğinde dünya çapında en sık görülen onuncu kanserdir ve her yıl yarım milyondan fazla kişi mesane kanseri tanısı almaktadır. Kadınlara oranla erkeklerde daha çok görülür; erkeklerde en sık teşhis edilen altıncı kanser türüdür.4

Devamını Gör

Mesane Kanserinin Türleri Nelerdir?

Mesane kanserinin türü, kanserin başladığı hücrelere bağlı olarak belirlenir. Üç ana mesane kanseri türü bulunmaktadır.3,5

Ürotelyal karsinom: Transizyonel hücreli karsinom olarak da adlandırılan ürotelyal karsinom, tüm mesane kanserleri vakalarının yaklaşık %90'ını oluşturur. Mesanenin içini kaplayan ürotelyal hücrelerde başlar.3,5

Skuamöz hücre karsinom: Skuamöz hücreli karsinom, tüm mesane kanserlerinin yaklaşık %4'ünü oluşturur. Tahriş ve iltihaplanma sonucunda mesanede oluşan skuamöz (yassı) hücrelerde gelişir.3

Adenokarsinom: Adenokarsinom, tüm mesane kanserlerinin yaklaşık %2'sini oluşturur. Mesanede mukusun salgılanmasından sorumlu glandüler hücrelerde gelişir.3

Bunların yanı sıra mesane sarkomu ve küçük hücreli mesane karsinomu gibi daha az görülen mesane kanseri türleri bulunmaktadır.3

Kapat

Mesane Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Mesane kanseri gelişiminde tütün kullanımı, çeşitli kimyasallara maruziyet, yaş ve cinsiyet gibi birçok farklı risk faktörü bulunmaktadır. Bu risk faktörleri içerisinde en önemlisi ise tütün kullanımıdır.6,7

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Mesane kanseri ne kadar erken teşhis edilirse, başarılı tedavi şansı da o kadar yüksektir.11 Mesane kanseri erkeklerde daha yaygın olmakla birlikte,8 kadınlarda hastalığın ileri evrelerinde tanı alma olasılığı daha yüksektir.12 Bunun nedeni, mesane kanserinin (idrarda kan bulunması gibi) ana semptomlarının erken evrelerde sıklıkla adet kanaması veya idrar yolu enfeksiyonu ile karıştırılmasıdır.13,14

Devamını Gör

Size En Yakın KETEM Lokasyonları

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinde aşağıdaki gibi belirtiler görülebilir. Bununla birlikte, bazen hiçbir belirti görülmeyebilir ya da görülen herhangi bir belirti kanser dışında farklı bir tıbbi durumdan kaynaklanabilir. Bu nedenle aşağıdaki durumlarda bir uzmana danışılması önemlidir.15

 • İdrarda kan bulunması
 • Normalden daha sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi
 • Mesane dolu olmasa bile idrara çıkma hissi
 • İdrar yaparken sorun yaşama veya zayıf idrar akışına sahip olma
 • Gece boyunca birçok kez idrar yapmak için kalkmak zorunda kalma

İlerleyen veya vücudun diğer bölgelerine yayılan mesane kanserleri bazen aşağıdaki gibi başka semptomlara neden olabilir;6

 • İdrar yapamama
 • Belin bir tarafında ağrı hissetme
 • İştahsızlık ve kilo kaybı
 • Yorgun veya zayıf hissetme
 • Ayaklarda şişme
 • Kemik ağrısı

Mesane Kanseri Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Fiziksel Muayene: Karın ve pelvis bölgesi muayene edilerek tümör olup olmadığı kontrol edilir. Bazen rektal veya vajinal muayene de yapılabilir.17

İdrar Testi: Alınan idrar örneğinde kan ve diğer kanser belirtilerinin olup olmadığı kontrol edilir. Eğer idrarda kan görülürse, idrar sitolojisi istenebilir. Bu teste, idrarda kanser hücrelerinin olup olmadığı kontrol edilir.11,17

Sistoskopi: Sistoskopi, mesane kanseri için anahtar tanı yönetimidir. Sistoskop adı verilen ince ışıklı bir tüp ile doğrudan mesanenin içi incelenir. İşlem sırasında genel anestezi kullanılabilir.11,17

Mesane Tümörünün Biyopsisi (Transüretral Rezeksiyonu): Sistoskopi sırasında anormal dokulara rastlanırsa, biyopsi yapılabilir. Biyopsi, mikroskop altında incelenmek üzere az miktarda dokunun çıkarılmasıdır. Bu cerrahi prosedür, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu olarak da adlandırılır.11

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Ürografisi: Bu yöntemde vücudun ayrıntılı kesit resimlerini oluşturmak için X-ışınlarını kullanır. Mesane de dahil idrar yolundaki herhangi bir tümörün boyutu, şekli ve konumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilir. Ayrıca kanser içerebilecek büyümüş lenf düğümlerinin yanı sıra karın ve pelvisteki diğer organların gösterilmesine de yardımcı olabilir.18

İntravenöz Pyelografi (İVP): Damara özel bir ilaç enjekte edildikten sonra tüm üriner (boşaltım) sisteminin röntgen görüntüsü elde edilir. Kullanılan özel ilaç, röntgende organların ve tümörlerinin görülmesine yardımcı olur. İntravenöz Ürografi (İVÜ) olarak da isimlendirilir.18

Retrograd Piyelografi: Bu yöntem için üretradan (idrarın mesaneden atılmasını sağlayan tüp) mesaneye veya üretere (böbreklerden mesaneye idrarı taşıyan yapı) bir kateter (sonda) yerleştirilir. Daha sonra mesanenin, üreterlerin ve böbreklerin röntgenlerinde daha kolay görülmesini sağlamak için kateter yoluyla özel bir ilaç enjekte edilir.17

Mesane kanserinin yayılıp yayılmadığını öğrenmek ve evrelemeye yardımcı olmak için Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), ultrason, Pozitron Emisyon Tomografi (PET) veya Pozitron Emisyon Tomografisi - Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT) gibi daha fazla görüntüleme yöntemi uygulanabilir.11


Mesane Kanseri Evreleri Nelerdir?

Mesane kanserinin evresi, kanserin vücuda ne kadar yayıldığına göre değişir.19

Kapat

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular

Sistoskopi nedir?

Sistoskopi, mesane kanseri için anahtar tanı yönetimidir. Sistoskop adı verilen ince ışıklı bir tüp ile doğrudan mesanenin içi incelenir. İşlem sırasında genel anestezi uygulanabilir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/diagnosis (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane nedir?

Mesane, idrarı depolayan yuvarlak, torba benzeri bir organdır. Kalça kemikleri arasındaki pelvik bölgede yer alır. Mesane normalde bir greyfurt boyutundadır, idrar ile olduğunda büyüyebilir.

Referanslar:

1) https://www.health.gov.au/health-topics/bladder-and-bowel/about-bladder-and-bowel-health/what-is-bladder-and-bowel-health (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Hematüri nedir?

Hematüri, bir kişinin idrarında kan bulunması durumudur.

Referanslar:

1) https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/hematuria-blood-urine (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Sonda nedir?

İdrar sondası ya da kateter idrarı boşaltmak için mesaneye yerleştiren yumuşak içi boş bir tüptür. Çeşitli nedenlerle mesanesini normal şekilde boşaltamayan kişiler için kullanılır.

Referanslar:

1) https://www.bladderandbowel.org/bladder/catheter/what-is-a-catheter/ (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Hipoekoik nedir?

Hipoekoik, ultrasonda bir alanın, çevresindeki dokudan daha koyu göründüğü anlamına gelir. Yoğun dokulara sahip katı kitleler hipoekoiktir.1,2

Referanslar:

1) https://www.webmd.com/cancer/what-is-hypoechoic-mass (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

2) https://breast-cancer.ca/ultrahypo-echosolid/ (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Hipoekoik lezyon nedir?

Ultrasonda çevresindeki dokudan daha koyu görünen, yoğun dokulara sahip katı yapılardır.

Referanslar:

1) https://www.webmd.com/cancer/what-is-hypoechoic-mass (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

2) https://breast-cancer.ca/ultrahypo-echosolid/ (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane kanseri nedir?

Mesane kanseri, hücrelerin kontrol dışı çoğalarak mesanede kitle/kitleler (tümör) oluşturması durumudur.

Referanslar:

1) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane Kanseri Nasıl Olur?

Mesane kanseri, hücrelerin kontrol dışı çoğalarak mesanede kitle/kitleler (tümör) oluşturması durumudur. Mesanede farklı türlerde hücler bulunur, tümörün hangi hücrede başladığı tespit edilerek mesane kanseri farklı türlere ayrılır.

Referanslar:

1) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction (Son erişim tarihi: 08.03.2022)

Sistektomi nedir?

Mesanenin tamamını veya bir kısmını çıkarmak için yapılan cerrahi yöntemdir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/cystectomy (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane kanseri neden olur?

Mesane kanseri, hücrelerin kontrol dışı çoğalarak mesanede kitle/kitleler (tümör) oluşturması durumudur.1 Tütün ürünleri kullanmak ve bazı kimyasallara maruz kalmak mesane kanserinin önde gelen nedenlerindedir.2

Referanslar:

1) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

2) https://www.nhs.uk/conditions/bladder-cancer/causes/ (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane insan vücudunda nerede yer alır?

Mesane, kalça kemikleri arasındaki pelvik bölgede yer alır.

Referanslar:

1) https://www.health.gov.au/health-topics/bladder-and-bowel/about-bladder-and-bowel-health/what-is-bladder-and-bowel-health (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Papiller karsinom nedir?

Papiller karsinom, mesanenin iç yüzeyinden merkeze doğru ince, parmak benzeri çıkıntılar halinde büyüyen kanserlere verilen isimdir. Papiller tümörler genellikle yüzeyseldirler ve mesanenin iç katmalarına yayılmazlar.

Referanslar:

1) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/about/what-is-bladder-cancer.html (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane ağrısı neden olur?

Birkaç farklı mesane problemi ağrıya neden olabilir. Bu problemlerin arasında idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşları, aşırı aktif mesane, prostat büyümesi (erkeklerde) ve mesane kanseri bulunabilir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Aktif mesane nedir?

Aşırı aktif mesane (AAM), bir hastalık değil, bir grup semptomun adıdır. En yaygın semptom, ani ve kontrolsüz bir şekilde idrara çıkma isteğidir. Bazı kişilerde idrar kaçırma gibi durumlar da görülebilir.

Referanslar:

1) https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/o/overactive-bladder-(oab) (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Diversiyon nedir?

Üriner diversiyon, vücudun idrarı depolaması ve boşaltılması için yeni bir yol yapmak için yapılan cerrahi yöntemdir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Radikal sistektomi tedavi nedir?

Radikal sistektomi, kanserin kas duvarlarına ya da yüzeysel kanserin mesanenin geniş bir kısmına yayıldığında kullanılır. Bu yöntemde, mesane, kanser görülen lenf düğümleri ve yakındaki organlar çıkarılabilir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane kanseri görüntüleme testleri ile tespit edilebilir mi?

Mesane kanseri tanısı için Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Retrograd piyelografi ve İntravenöz Ürografi (İVÜ) gibi çeşitli görüntüleme testleri kullanılabilir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html (Son erişim tarihi: 08.03.2022)

Sistografi nedir?

Sistografi, X- ışınları kullanılarak mesanedeki sorunları teşhis etmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Referanslar:

1) https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=92&contentid=p07704 (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane kanseri olan kişi ne kadar yaşar?

Kanserlerde yaşam süresi, 5 yıllık sağkalım oranı ile ifade edilir. Bu oran, kanser teşhisi konulduktan sonra en az 5 yıl yaşayan hastaların yüzdesini ifade eder. Mesane kanserinin erken evrelerindeki 5 yıllık sağkalım oranı kadınlarda %93.70, erkeklerde ise %96.50’dir. Kanser ilerledikçe bu oran düşmektedir.

Referanslar:

1) Dobruch J, et al. Eur Urol. 2016;69:300-310.

Mesane kanseri tamamen iyileşir mi?

Mesane kanseri erken bir evrede teşhis edildiğinde genellikle tedavi edilebilir, ileri evrelerdeki mesane kanserinin tedavisi biraz daha zor olabilir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq (Son erişim tarihi: 28.02.2022)

Mesane Kanseri tekrar eder mi?

Mesane kanserleri tekrar edebilir, bu durum kanserin nüks etmesi olarak isimlendirilir. Nüks eden mesane kanserlerinin tekrar tedavi edilmesi gerekmektedir.

Referanslar:

1) Chamie K, Litwin MS, Bassett JC, et al. Cancer. 2013;119(17):3219-3227.

Referanslar:

(1) GLOBOCAN 2020 Database. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf (Son erişim tarihi: 27.02.2022)

(2) https://www.health.gov.au/health-topics/bladder-and-bowel/about-bladder-and-bowel-health/what-is-bladder-and-bowel-health (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(3) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/introduction (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(4) https://worldbladdercancer.org/news_events/globocan-2020-bladder-cancer-10th-most-commonly-diagnosed-worldwide/ (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(5) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/about/what-is-bladder-cancer.html (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(6) https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/bladder-cancer/risks-causes (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(7) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(8) GLOBOCAN 2020 Database. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/30-Bladder-fact-sheet.pdf (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(9) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/risk-factors (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(10) https://www.nhs.uk/conditions/bladder-cancer/causes/ (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(11) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/diagnosis (Son erişim tarihi: 26.02.2022)

(12) Dobruch, J et al. Eur Urol. 2016;69:300-310.

(13) Richards, K.A et al. Int J Urol. 2016;23:42-47.

(14) Nicholson, B. D et al. BMJ. 2014;348:g2171–g2171.

(15) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/symptoms-and-signs (Son erişim tarihi: 28702.2022)

(16) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-and-symptoms.html (Son erişim tarihi: 27.02.2022)

(17) https://www.kanser.org/saglik/toplum/kanser-turleri-alt-kategori/mesane-kanseri-nasil-teshis-edilir (Son erişim tarihi: 27.02.2022)

(18) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html (Son erişim tarihi: 27.02.2022)

(19) https://www.cancer.net/cancer-types/bladder-cancer/stages-and-grades (Son erişim tarihi: 27.02.2022)

(20) https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer/treating/surgery.html (Son erişim tarihi: 27.02.2022)

(21) https://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq (Son erişim tarihi: 27.02.2022)