Akciğer kanseri için tek risk faktörü sigara içmek midir?

Sigara, akciğer kanseri için en önemli risk faktörüdür. Özellikle küçük hücreli akciğer kanseri olarak tanımladığımız grupta, sigara içmeyen insanlar arasında görülmesi beklenmez. Tabii sigara dışında başka risk faktörleri de vardır. Biz bunları değişebilir ve değişemez risk faktörleri diyerek ikiye ayırabiliriz.

Değişemez risk faktörleri, ileri yaş, erkek cinsiyet olarak sayılabilir. Ailevi yatkınlık da akciğer kanseri için risk oluşturmaktadır.

Değişebilir risk faktörleriyse, sigaranın dışında, hava kirliliği, çevresel maruziyet, özellikle asbest, radon, bunun dışında çeşitli kimyasallara maruziyet olarak sayılabilir. Yine başka sebeplerle göğüs duvarına radyoterapi almak da akciğer kanseri için risk faktörü olarak değerlendirilebilir.