Ameliyat olunan memede tekrar kanser gelişir mi?

Prof. Dr. Gül Başaran anlatıyor: Ameliyat olunan memede tekrar kanser gelişir mi?

Ameliyatla tümörü alınan hastalarda, aynı veya karşı memede tümör yineleyebilir ancak bu, meme kanseri olduğunda o zaman tüm meme mutlaka alınsın anlamına gelmez. Memede sadece tümörün çıkarıldığı meme koruyucu cerrahilerden sonra uygulanan radyoterapi, hastalığın meme ve çevresinde geri gelmesini belirgin olarak azaltmaktadır.

Ameliyat öncesi, memedeki tümörün yaygınlığı iyi değerlendirilerek cerrahinin tipine karar verilir. Aynı memede tümörün yinelemesinde, önceki ameliyattaki cerrahi sınırların temiz olup olmadığı, tüm odakların çıkarılıp çıkarılmadığı ve tümörün cilde yakınlığı gibi faktörler rol oynar.