Erken yaşta kanser vakaları görülebilir mi?

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez anlatıyor; Erken yaşta kanser vakaları görülebilir mi?

Kanser, genellikle ilerleyen yaş hastalığı olarak bilinir. Bununla beraber özellikle ailesel genetik geçiş olan kanser türlerinde bu aslında yüzde 10’dan daha az kısmı temsil eder ya da birtakım mutasyonların geliştiği durumlarda daha erken yaşlarda, 20li, 30lu yaşlarda görülmeye başlanır.

Tabii, çocukluk çağı kanserleri, pediyatrik yaş grubu dediğimiz kanserleri tamamen bu gruptan ayırmamız gerekir, bizim şu anda bahsettiğimiz erişkin kanserlerinden. Özellikle meme kanserinde ailesel BRCA-1, BRCA-2 dediğimiz çok görülen mutasyonlar var.

Bu hikayeler varsa ailede bilinen, daha erken yaşta taramaya başlanabilir ya da kolon kanserinde birinci, ikinci derecede akrabada kanser varsa daha erken yaşta tarama programlarına başlanması gerekir.