Kanser Tedavisinde Psikolojik Desteğin Önemi

Psikoonkolog Zeynep Armay, Dünya Kanser Günü'ne özel videomuzda kanser tedavisinde psikolojik desteğin önemini anlatıyor.

Kanser, yapısı, içerdiği anlamlar ve zorlu süreçler nedeniyle bir travmadır ve çok boyutlu olarak ele alınmalıdır. Bu sebepten dolayı hastalığın tedavi sürecinde psikolojik boyut göz ardı edilmemelidir.

Psikolojik destek, tedaviye olan uyumu arttırmakla birlikte kişiyi hastalığın zemin hazırlayabileceği, tetikleyebileceği psikolojik sorunlardan da korumak için önemlidir.

Tedaviye uyum ve yaşam kalitesini arttırmak temel hedeftir.

Dolayısıyla psikolojik desteği, tedavinin bir tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak tanımlayabiliriz. Bu aşamada hem bireysel psikoterapiden hem de destek gruplarından fayda sağlanabilir.