Kemoterapiye bağlı saç dökülmesini önlemek mümkün müdür?

Öncelikle kemoterapiye bağlı saç dökülmesi her ilaçta görülmemektedir. Ancak çoğu kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları, saçlarda ilaç tipine bağlı olarak belirli oranda saç dökülmesi yapmaktadır. Saç dökülmesini önlemek için buz kafalığı adlı başlıkların tedavi sırasında kullanımı ile belirli oranda azaltılabilse de, uzun dönemde tedavi etkinliği ile ilgili riskleri olabilme ihtimali nedeniyle genelde pratikte önerilmemektedir.

Bizim hastalarımıza genel önerimiz, saçları dökülse de tedavi bitiminde tekrar çıkacağı ve tedavilerinin kalıcı bir saç kaybına yol açmayacağıdır.