Meme Kanseri Tipleri Nelerdir?

Prof. Dr. Ahmet Bilici anlatıyor: Meme Kanseri Tipleri Nelerdir?

Meme kanseri tipleri denilince moleküler alt tipler akla gelmektedir ve günümüzde hastalığın evresi ile birlikte tedaviyi belirlemekte kullanılmaktadır.

Ana tiplerden birincisi lüminal, yani hormon pozitif meme kanseri, ikincisi, HER2 adı verilen ve kişiye özgü akıllı ilaçların kullanımına olanak sağlayan proteinden zengin ya da pozitif alt tip ve son olarak da, hem hormon hem de HER2 proteini açısından negatif olan üçlü negatif alt tiptir. Bu alt tiplerde hastalığın gidişatı ve tedavi şekli ile tedavi yanıtları değişkenlik göstermektedir.