Lösemi (Kan Kanseri)

Çocukluk Çağı Lösemi Sonrası Beslenmenin Kardiyometabolik Sonuçları

Çocukluk Çağı Lösemi Sonrası Beslenmenin Kardiyometabolik Sonuçları

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), çocukluk çağında kemik iliğinde çok fazla olgunlaşmamış lenfosit (beyaz kan hücresi) üretiminin neden olduğu kan ve kemik iliği kanseridir. ALL, aynı zamanda trombositleri (kan pulcukları), kırmızı ve diğer beyaz kan hücrelerini de etkileyebilir. Çocukluk döneminde görülen en yaygın kanser türüdür. Günümüzde çocukluk dönemi akut lenfoblastik lösemi yüksek oranda tedavi edilebilen bir kanser türüdür.1,2

Akut lenfoblastik lösemi sonrası iyileşen çocuklar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde insülin direnci, obezite ve dislipidemi (kanda kolesterol artması vb.) gibi “kardiyometabolik” hastalıklara sıkça rastlanılmaktadır. Peki ALL sonrası bu hastalıklara yakalanmada beslenmenin etkisi var mıdır? Araştırmacılar bu sorunun cevabını merak etmiş ve bunula ilgili bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.2

Kanada’da yapılan çalışmada, çocukluk dönemi lösemisi sonrası hayatlarının ilerleyen döneminde en az bir tane kardiyometabolik hastalıkla karşılaşmış çocukların beslenme düzenleri incelenmiştir.2

Çalışma sonucunda çocukların %46’sının sebze, meyve, tam tahıllı gıdalar, süt ürünleri ve işlenmemiş et ürünlerini içeren besinleri yeterince tüketmediklerini; bunların yerine fazla sodyum içeren ve işlem görmüş gıdalar tükettikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca yeterli kalsiyum ve D vitamini almadıkları tespit edilmiştir. Araştırmacılar, bu tür beslenme şekillerinin çocukluk dönemi akut lenfoblastik lösemi sonrası artan kardiyometabolik hastalık riskini daha da çok arttırabileceğini ifade etmişlerdir.2

 

Referanslar:

1)https://www.cancer.gov/types/leukemia/patient/child-all-treatment-pdq(Erişim tarihi: 04.09.2020)

2)Berard S. et al. Diet Quality Is Associated with Cardiometabolic Outcomes in Survivors of Childhood Leukemia. Nutrients . 2020 Jul 18;12(7):2137.