COVID-19 Nedeniyle Binlerce Kişi Bağırsak Kanseri Riski İle Karşı Karşıya Olabilir!

COVID-19 Nedeniyle Binlerce Kişi Bağırsak Kanseri Riski İle Karşı Karşıya Olabilir!

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bağırsak kanseri teşhisi konan kişi sayısının ilk koronavirüs karantinasından sonra ciddi bir düşüş yaşadığı görüldü. Oxford Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, Nisan ve Ekim 2020 arasında İngiltere'de normalde beklenenden 3.500 daha az sayıda hastaya bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Bu araştırma için bilim insanları İngiltere’nin dört bir yanından 1 Ocak 2019'dan 31 Ekim 2020'ye kadar Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi’nde kayıtlı olan bağırsak kanseri teşhisi ve tedavisi için başvuran kişilerin sayısına baktılar.

2019'daki ortalama bir ayla, Nisan 2020'de ilk koronavirüs dalgasının zirvesinde olduğu dönem karşılaştırıldığında ise aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

• Pratisyen hekimler tarafından olası bağırsak kanserinin araştırılması için hastane kliniklerine sevk sayısı %63 oranında azaldı. (36.253'ten 13.440'a)

• Gerçekleştirilen kolonoskopi sayısı %92 oranında düştü. (46.441'den 3.484'e)

• Tedavi için sevk edilen bağırsak kanseri doğrulanmış kişi sayısı %22 oranında düştü. (2.752'den 2.158'e)

• Gerçekleştirilen ameliyat sayısı %31 oranında düştü. (2.003'ten 1.391'e)

Yapılan bu araştırma, COVID-19 salgınının İngiltere genelinde bağırsak kanserinin teşhisi ve yönetimi üzerindeki etkisini değerlendiren ilk çalışmadır.

Araştırmanın başyazarı, aynı zamanda Tıbbi Danışma Kurulunun da üyesi olan Profesör Eva Morris (Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümü) yapılan bir röportajda çalışma ile ilgili şunları söyledi:

"Bu sonuçlar, bağırsak kanseri olan hastaların normal teşhis ve tedavisinde ciddi bir bozulmayı yansıtıyor. Erken teşhis bağırsak kanserinde hayatta kalma olasılığı için en önemli anahtarıdır, bu nedenle teşhisteki bu gecikmelerin hayatta kalma oranları üzerinde ciddi sonuçları olması muhtemeldir.’’

Referans:

1. https://www.bowelcanceruk.org.uk/news-and-blogs/news/new-study-finds-thousands-may-have-undiagnosed-and-untreated-bowel-cancer-due-to-covid-19-disruption/ (Son erişim tarihi: 01.032021)