Lösemi (Kan Kanseri)

Covid 19 Zamanında Lösemi Tedavisi

Covid 19 Zamanında Lösemi Tedavisi

Lösemi, kemik iliği ve lenfatik sistem dahil olmak üzere vücudun kan yapan dokuları üzerinde etkili olan bir kanser türüdür. Genellikle beyaz kan hücrelerini içeren löseminin birçok türü vardır. Tedaviler de löseminin türüne göre değişim göstermektedir.1 İstatistiklere göre 2020 yılı sonuna kadar dünyada 60.530 kişiye lösemi teşhisi konulabilir.2

COVİD-19 salgını hayatımızdaki birçok alanı olumsuz etkilediği gibi lösemi tedavisi gören hastaların tedavi süreçlerini de olumsuz etkiledi. Özellikle kemoterapi tedavisi ve klinik enfeksiyonlar salgın döneminde lösemi hastaları için endişe verici bir hale geldi. Araştırmacılar bu dönemde riskleri azaltmak için bazı önerilerde bulundular.3

Günümüzde klinik enfeksiyon olasılığı %1-2 arasındadır. COVİD-19 hastalarında ölüm oranı %1-5 arasında iken potansiyel olarak kanser hastalarında ise bu oran %30’dan fazladır. Araştırmacılara göre daha az yoğun terapilerin uygulanması, hasta ziyaretlerini azaltılması, yerel bakım merkezlerinin oluşturulması ya da telefon ile hasta takibinin yapılması enfeksiyonların azaltılması için alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.3

Araştırmacılar aynı zamanda kemoterapi tedavisi gören hastaların bu dönemde, kemoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri düşünülerek tedavilerin yeniden düzenlenmesini ve yardımcı tedaviler ile desteklenmesini önermektedirler. COVİD-19 salgını ile ilgili veriler güncellendikçe, özellikle kanser hastaları üzerindeki etkileri daha iyi anlaşılacak ve COVİD-19’a yakalanmış kanser hastaları özelindeki tedavi yöntemleri etkili şekilde geliştirilmeye çalışılacaktır.3

 

Referanslar:

1)https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/leukemia/symptoms-causes/syc-20374373(Erişim tarihi: 04.09.2020)

2)https://www.lls.org/facts-and-statistics/facts-and-statistics-overview/facts-and-statistics(Erişim tarihi: 04.09.2020)

3)Paul S. et al. Treating Leukemia in the Time of COVID-19. Acta Haematologica, 2020 May 11;1-13.