Meme Kanseri

Durdurmak İçin Daha Fazlasını Öğrenin

Durdurmak İçin Daha Fazlasını Öğrenin

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir ve tüm kanserlerin 1/4’ünü oluşturmaktadır. Tüm dünyada meme kanseri sıklığı artmaya devam etmektedir. 2008’den beri meme kanseri sıklığında %22’lik bir artış olmuştur.1

Aynı zamanda meme kanseri kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başta gelen nedenidir. Maalesef tüm dünyada her dakikada 1 kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.1

Birçok insanın düşündüğünün aksine meme kanseri sadece kadınlara özgü bir kanser türü değildir. Erkekler de meme kanserine yakalanabilmektedir. Meme kanseri erkeklerdeki kanser vakalarının %1’ini temsil eder.2

Meme kanseri tek bir hastalık değildir. Meme kanserleri HER2-pozitif, hormon reseptör-pozitif ve üçlü negatif olmak üzere 3 tipe ayrılabilmektedir. Bir hastanın hangi meme kanseri tipine sahip olduğunu bilmek hangi tedavilerin en uygun olduğu konusunda alınacak kararlara rehberlik edebilmesi açısından önemlidir.3

Kişilerin genç yaşta olması meme kanserine yakalanmayacağı anlamına gelmemektedir. Yaklaşık olarak her 5 meme kanseri vakasından 1’i 50 yaşın altındaki kadınlarda görülmektedir.3

Meme kanserinde erken tanı yani vücudun diğer bölgelerine kanser yayılmadan teşhis edebilmek hayati önem taşımaktadır. Erken evre meme kanseri tanısı konan kadınların %98’i en az beş yıl daha yaşamaktadır. İlerleri evre meme kanseri tanısı alan kadınların ise %24’ü en az beş yıl daha yaşayabilmektedir.4,5

Meme kanserinde erken teşhis için belirtileri bilmek işte bu nedenle önemlidir.Meme kanseri memede veya koltuk altında kitle veya şişlik, memenin büyüklüğünde veya şeklinde değişiklik, meme derisinde çukurlaşma, meme başının içeri çökmesi, meme ucunda egzama benzeri döküntü, meme ucunda akıntı gibi farklı belirtiler görülebilmektedir.6

Meme kanseri gelişiminde neden olabilen risk faktörlerinin bilinmesi de önemlidir. Bazı risk faktörleri kontrol edilebilmekte veya azaltılabilmektedir. Bunlar arasında alkol tüketimi, fazla kilolu olmak ve sigara kullanımı sayılabilmektedir. Bazı risk faktörleri ise değiştirilememektedir. Bunlar ise cinsiyet, yaş, aile öyküsü olarak belirlenmiştir. Meme kanserinin %80’i 50 yaşın altındaki kadınlarda görülmektedir. Ayrıca meme kanseri tanısı alan kişilerin %5’inde meme kanseri genleri olarak bilinen BRCA1, BRCA2 veya TP53 genlerinden birinin kalıtım yoluyla aktarılabildiği bilinmektedir.7,8

 

Referanslar:

1)Ferlay J, et al.http://globocan.iarc.fr(Son erişim tarihi: 27.03.2020)

2)World Health Organization. World cancer factsheet (Erişim tarihi: 27.03.2020)

3)Cancer Research UK. Breast Cancer. son erişim: 27.03.2020 (Erişim tarihi: 27.03.2020)

4)National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2009 (Vintage 2009 Populations) (Erişim tarihi: 27.03.2020)

5)Sant M, et al. Ann Oncol 2003;14 Suppl 5:v61-118.

6)Breast Cancer Campaign. Breast cancer signs and symptoms (Erişim tarihi: 27.03.2020)

7)Breast Cancer Care. Am I at risk? (Erişim tarihi: 27.03.2020)

8)Macmillan Cancer support. Breast cancer in women - risk factors and causes (Erişim tarihi: 27.03.2020)