Kolorektal Kanser: Kolon ve Rektum Kanseri

Genç Yetişkinlerde Kolorektal Kanser Oranları Artıyor

Genç Yetişkinlerde Kolorektal Kanser Oranları Artıyor

Amerikan Kanser Derneği’nin araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde kolorektal kanser tanısı alan kişilerin oranı 65 yaş ve üzeri insanlarda azalıyor ancak daha genç yaş gruplarında artığı görülmektedir. 2020’de kolorektal kanser vakalarının %12’si yani yaklaşık 18,000 vaka 50 yaş altı kişilerde teşhis edileceği düşünülmektedir. Tanı oranları 1980’lerin ortalarından beri 20-39 yaş arası yetişkinlerde ve 1990’ların ortalarından bu yana 40-54 yaş arası yetişkinlerde artmış ve en keskin artış daha genç yaş gruplarında görülmüştür.

Son 20 yılda 50 yaş ve üzeri kişilerde kolorektal kanser oranları düşmüştür; bunun en önemli nedeninin daha fazla kişinin önerilen tarama testlerini yaptırması olduğu görülmüştür. Tarama kolon ve rektumda polipler adı verilen oluşumları kansere dönüşmeden önce saptayarak ve uzaklaştırarak kolorektal kanseri önleyebilmektedir. Ayrıca tarama kolorektal kanseri henüz küçükken, yayılmamışken ve daha kolay tedavi edilebildiği erken evrede tespit edebilmektedir.

Son 20 yıldaki rakamlara daha yakından bakıldığında bazı farklar göze çarpmaktadır. 65 yaş ve üzeri kişilerde 2011-2016 arasında oranlar yılda %3 azaldığından bu düşüş devam etmiştir. Fakat 50-64 yaş arası kişilerde tam tersi bir eğilim görülmüş ve oranlar 2011-2016 arasında yılda %1 artmıştır. 50 yaşın altındaki kişilerde ise oranlar yılda %2.2 yükselmiştir.

Kolorektal kansere bağlı ölüm oranları da yaş grubuna göre değişmektedir. 2008-2017 yılları arasında ölüm oranları 65 yaş ve üzeri kişilerde yılda %3 azalmış, 50-64 yaş arası kişilerde ise sadece %0.6 azalmıştır. 50 yaşın altındaki kişilerde ise %1.3 artmıştır.

 

Referanslar:

1.https://www.cancer.org/latest-news/colorectal-cancer-rates-rise-in-younger-adults.html(Erişim tarihi: 18.03.2020)