Hiç Sigara İçmeyen Kişilerde Akciğer Kanseri Genetik Olarak İncelendi

Hiç Sigara İçmeyen Kişilerde Akciğer Kanseri Genetik Olarak İncelendi

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki (NCI) araştırmacıların yönettiği uluslararası bir ekip tarafından yürütülen yeni bir çalışma, hiç sigara içmemiş kişilerde ilk kez akciğer kanserinin üç moleküler alt tipini açıkladı. Araştırmada geçmişte sigara içmemiş kişilerin akciğer kanserinin genomik analizi yapıldı ve bu tümörlerin çoğunun vücuttaki doğal süreçlerin neden olduğu mutasyonların birikmesinden kaynaklandığı görüldü. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, sigara içme öyküsü olmayan kişilerde akciğer kanserinin nasıl ortaya çıktığını anlamaya yardımcı olabilir. Böylece, daha kesin klinik tedavilerin geliştirilmesine rehberlik edebilir.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların hiç sigara içmeyen kişilerde farklı moleküler özelliklere ve evrimsel süreçlere sahip farklı akciğer kanseri alt tipleri olduğunu ve bu alt tiplere dayalı farklı tedavilerin geliştirilebileceğini düşünüyorlar.

Araştırmacılar hiç sigara içmeyenler üzerinde yaptıkları gen analizlerinde, tümörlerdeki “gürültü” düzeyine, yani genomik değişikliklerin sayısına göre üç yeni akciğer kanseri alt tipini ortaya çıkardılar. Bu tipleri ‘’Piyano’’, ‘’Mezzo-forte’’ ve ‘’Forte’’ olmak üzere müzikal terimlerle isimlendirdiler.

Araştırma ekibi, baskın “Piyano” alt tipinin en az mutasyona uğradığını ve yeni hücrelerin yaratılmasında yer alan öncül hücrelerin aktivasyonu ile ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre bu tümör alt tipi, son derece yavaş büyüyor ve birçok farklı sürücü mutasyona sahip olabileceğinden tedavisi zor. "Mezzo-forte" alt tipinin, akciğer kanserinde yaygın olarak bulunan büyüme faktörü reseptör geni EGFR’deki mutasyonların yanı sıra spesifik kromozomal (kromozom yapısındaki) değişikliklere sahip olduğu görüldü. Yine hızlı büyüyen diğer bir alt tip olan "Forte"de ise sigara içenlerde gelişen ve akciğer kanserlerinde sıklıkla görülen bir genomik değişiklik tespit edildi.

Bilim insanları, şimdilik bu tümörlerin nasıl evrimleştiğini anlamaya çalışıyor. Sonuç olarak bu analiz, hiç sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanserlerinde heterojenlik veya çeşitlilik olduğunu gösteriyor.

Referanslar:

1) https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-study-illuminates-origins-lung-cancer-never-smokers (Son erişim tarihi: 11.10.2021)