Meme Kanseri

İleri Evre Meme Kanserini Anlamak

İleri Evre Meme Kanserini Anlamak

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme kanseri erken evrede tespit edilmezse vücudun diğer bölgelerine yayılabilmektedir. Bu durumda kanser “ileri evre meme kanseri” olarak isimlendirilir.1
Avrupa’da her saat 8 kadına ileri evre meme kanseri tanısı konmaktadır.
1

Günümüzde ileri evre meme kanserinde tam olarak iyileşme sağlayan bir tedavi için araştırmalar devam etmektedir.
2

İleri evre meme kanserine sahip olan kadınlar çeşitli zorluklarla yüzleşmektedirler. İleri evre meme kanseri görülen kadınlar göğüs kafesinde ağrı ve rahatsızlığın yanında aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler:3

Nefes darlığı
Aşırı yorgunluk
Görme sorunları
Denge problemleri

İleri evre meme kanserine karşı hastaların mümkün olduğunca uzun ve iyi yaşayabilmeleri içindoğru tedaviye doğru zamanda ulaşmalarına ihtiyaç vardır.. Bu süreçte hastalığa sahip olan kadınlar; her gün hastalıklarıyla nasıl başa çıkabilecekleri, yaşam kalitelerinin nasıl etkileneceği, tedavinin olası yan etkileri, aileleriyle ilgilenebilecek durumda olamamak gibi korkular ile yüz yüze kalmaktadır.4

Ayrıca hastaların tedavi sırasında kullandıkları temel ilaçlara ek olarak tedavinin olası yan etkileriyle başa çıkmak için başka ilaçlar da almaları gerekmektedir.5

Moleküler biyolojinin verdiği yeni bilgiler kanser tedavisi için umut vaad etmektedir. Kansere neden olan genlerin ve bu genlerin üretiminden sorumlu olduğu, hücre içi reaksiyonlarda görevli organik molekülleri baskılayabilecek özel maddeler halen araştırılmaktadır.6

Kanserde belki de tedavi kadar önemli olan bir başka konu da kanserin önlenmesidir. Kanserden korunma ve önleme konusunda kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, temiz ve sağlıklı yaşamak ve uygun bir diyet uygulamak gibi konulara uyulması çok önemlidir.6 

Referanslar:
1)Ferlay J, et al. Eur J Cancer 2013;49(6):1374-403. Calculation based on 8,765.81 hours in a year and 70,000 patients diagnosed with aBC each year: 70,000/8,765.81= 7.98
2)Siegel R, et al. CA Cancer J Clin 2013;63(1):11-30.
3)Cardoso F, et al. Ann Oncol 2010;21(Suppl 5):v15-9.
4)Mayer M, et al. Comm Oncol 2010;7(9):406-12.
5)UCSF Medical Center. http://www.ucsfhealth.org/education/coping_with_chemotherapy/(Son erişim tarihi: 18.03.2020)
6)https://www.kanser.org/saglik/toplum/sayfa/kanserin-tedavisi(Son erişim tarihi: 18.03.2020)