Kan Kanserlerinde Sık Görülen Bir Belirti: “Kaşıntı”

Kan Kanserlerinde Sık Görülen Bir Belirti: “Kaşıntı”

Kaşıntı dermatoloji polikliniklerine başvuran hastalarda en sık görülen belirtidir. Bu durum kısaca deriyi kaşıma veya ovma isteği uyandıran, rahatsız edici bir duyu olarak tanımlanabilmektedir. Kaşıntının şiddetine bağlı olarak kişilerin uyku kalitesi, sosyal yaşamları ve iş hayatları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Kaşıntıya çok sayıda faktör neden olabilir. Bazı deri hastalıkları, sistemik hastalıklar, fiziksel faktörler ve psikolojik stres kaşıntıya neden olan durumlar arasında sayılabilir.

Dermatolojik bir hastalıkla açıklanamayan kronik kaşıntı (6 haftadan uzun süren kaşıntı) ile başvuran hastaların %10-50 kadarında sistemik nedenler saptanır. Buna karşın, kronik kaşıntılı hastaların %10’undan daha azında altta yatan bir kanser saptanabilmektedir. Bu olguların büyük bölümünü ise lenfoma ve lösemi hastaları oluşturmaktadır.

Kaşıntı belirtisinin en sık görüldüğü Hodgkin lenfomada kronik kaşıntı sıklığı %19, Hodgkin dışı lenfomalarda ise %15 oranında görülmektedir. Lösemi hastalarının ise %5’inde kronik kaşıntı görülebilmektedir. Polistemia vera hastalığında (nadir bir kan kanseri türü) kaşıntının sıklığı %48 olarak bildirilmiştir.

Yapılan bilimsel çalışmalar, derinin T hücreli lenfomasında kaşıntının en sık görülen belirtilerden birisi olduğunu göstermektedir. Derinin T hücreli lenfomasında kaşıntı genellikle yaygın, şiddetli ve tedavilere dirençli şekilde görülmektedir. Belirtiler özellikle geceleri olmakta ve ısı ile şiddetlenebilmektedir. Ayrıca deriye su teması ile de kaşıntı ortaya çıkabilmekte veya şiddeti artmaktadır. Hastalığın ileri evrelerinde kaşıntıya yanma hissi ve ağrı eşlik edebilmektedir. Yapılan bir çalışmada derinin T hücreli lenfoması olan ileri evrelerdeki hastalarda kaşıntı ve ağrı sıklığı, sırasıyla %88 ve %41 olarak bulunmuştur.

Gitgide artan, inatçı ve yaygın kaşıntı belirtisi olan kişilerde hekimler başta Hodgkin lenfoma olmak üzere diğer lenfomalar, lösemiler ve polisitemia vera hastalığını göz önünde bulundurabilmektedirler.

Eğer belirtiniz varsa en kısa sürede doktorunuza danışın.

Referanslar:

1) Erkan Alpsoy. Paraneoplastik kaşıntı (pruritus) ve eritrodermi. Türkderm 2013; 47: özel sayı 2: 65-8.