Kanser Yolculuğunuzda Karşılaşabileceğiniz Hekimler ve Görevleri

Kanser Yolculuğunuzda Karşılaşabileceğiniz Hekimler ve Görevleri

Kanser tedavisi öncesinde, sırasında ve sonrasında farklı profesyonellerin bir arada çalışması birçok hastane ve klinikte uygulanan bir yaklaşımdır. Bu uzmanlardan bazıları aşağıdaki konulara odaklanan ekstra eğitimler alır;

• Belirli bir kanser türü

• Bir tür kanser tedavisi,

• Belirli bir alan, sistem veya vücudun bir bölümü

• Kansere bağlı sağlık sorunları,

• Kanser hastasının bakımını yönetme

Kanser yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz farklı alanlarda uzmanlaşmış doktorlardan bazıları;

Tıbbi onkolog: Kemoterapi ve diğer ilaçlarla kanseri teşhis etme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Hematoloji Uzmanı: Kan kanserleri ve kan oluşturan dokular dahil olmak üzere kan bozukluklarında (kan diskrazileri olarak da adlandırılır) uzmanlaşmış doktorlardır.

Patolog: Laboratuvar testleri ya da mikroskopla doku ve hücrelere bakarak hastalıkları teşhis etme ve sınıflandırma konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Patolog, bir tümörün kanser olup olmadığını ve kanser ise tam hücre tipini (başladığı yer) ve derecesini (muhtemelen ne kadar hızlı büyüyeceğini) belirler.

Radyasyon Onkoloji Uzmanı: Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanma konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Radyolog: X-ışınlarını ve vücudun içinin resimlerini yapan diğer görüntüleme çalışmalarını yorumlayarak (okuyarak) hastalıkları teşhis etme konusunda özel eğitim almış doktorlardır.

Pediatrik (Çocuk) Onkoloji Uzmanı: Kanserli çocuk ve gençlerin bakımında uzmanlaşmış doktorlardır.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı: Kadın cinsiyet (üreme) organlarının kanserlerinde uzmanlaşmış doktorlardır.

Dermatolojik Onkoloji Uzmanı: Deri kanserlerinin teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış dermatologlardır.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı: Akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış deneyim ve bilgiye sahip doktorlardır.

Üroloji Uzmanı: Hem erkeklerde hem de kadınlarda idrar yollarındaki sorunları tedavi etme ve erkeklerde prostat ve diğer genital organ sorunlarını tedavi etme konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı: Tiroid, hipofiz, pankreas, epifiz ve adrenal bezler gibi endokrin sistem bezleriyle ilgili hastalıklarda uzmanlaşmış doktorlardır.

Gastroenteroloji Uzmanı: Sindirim (gastrointestinal) sistemi hastalıklarında uzmanlaşmış doktorlardır.

Jinekoloji (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Uzmanı: Ameliyat gerektiren meme hastalıkları hariç, cinsel ve üreme işlevi aynı zamanda üreme organlarının hastalıkları da dahil olmak üzere kadın sağlığı konularında uzmanlaşmış doktorlardır.

Neonatoloji Uzmanı: Yeni doğan bebeklerin bakımında uzmanlaşmış doktorlardır. (Bebekler yaklaşık 6 haftalık olana kadar bu uzmanlık alanındaki doktorlar ilgilenir, ancak prematüre doğan bebekler için genellikle süre 6 aydan daha uzundur).

Nefroloji Uzmanı: Böbrek hastalıklarında uzmanlaşmış doktorlardır.

Oftalmoloji (Göz hastalıkları) uzmanı: Göz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Pediatrist (Çocuk Hastalıkları Uzmanı): Hastalıkların önlenmesi, birinci basamak sağlık hizmetleri ve hastalıkların tedavisi dahil olmak üzere çocuk ve gençlerin bakımında uzmanlaşmış doktorlardır.

Beyin Cerrahı: Beyin, omurilik veya sinirler dahil olmak üzere sinir sistemini içeren operasyonlarda uzmanlaşmış doktorlardır.

Ağız ve Çene Cerrahı: Ağız, çene ve yüz cerrahisinde uzmanlaşmış cerrahlardır.

Ortopedi Cerrahı: Kas, eklem ve kemiklerin (kas-iskelet sistemi) hastalıkları ve yaralanmalarında uzmanlaşmış cerrahlardır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı: Bir vücut parçasının görünüşünü değiştirmede veya yaralanmış vücut parçalarını yeniden oluşturmada ya da değiştirmede uzmanlaşmış cerrahlardır. Plastik ve rekonstrüktif cerrah olarak da adlandırılır.

Anestezi Uzmanı: Genellikle ameliyat sırasında, tam bir his kaybına neden olabilecek, hastayı derin uykuya sokan veya ağrıyı hafifleten ilaçlar veya diğer ajanlar (gazlar gibi) verme konusunda uzmanlaşmış doktorlardır.

Aile Hekimi: Bir kişide tıbbi bir durum ortaya çıktığında kişinin başvuracağı ilk doktorlardır. Bu uzmanlar, birinci basamak doktoru, pratisyen hekim, aile hekimliği uzmanı, jinekolog, çocuk doktoru veya dahiliye doktoru olabilir.

Psikiyatrist: Zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların nedenleri, tedavisi ve önlenmesi konusunda uzmanlaşmış tıp doktorlarıdır. Psikiyatristler danışmanlık sağlamanın yanında ilaçlar veya diğer tedavileri de reçete edebilir.

Referanslar:

1) https://www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment/choosing-your-treatment-team/health-professionals-associated-with-cancer-care.html (Son erişim tarihi: 08.07.2021)