Lösemi (Kan Kanseri)

Sağlıklı yaşam tarzı ve lenfoma riski

Sağlıklı yaşam tarzı ve lenfoma riski

(Avrupa kanser ve beslenme araştırması)

Lenfoma, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemi etkileyen bir kanser türüdür. Lenfatik sistem lenf düğümlerini, dalağı, timüs bezini ve kemik iliğini içeren bir sistemdir; lenfoma bu bölgelerin hepsini etkileyebilir. Lenfomalar, Hodgkin lenfoma (eski adıyla Hodgkin hastalığı) ve Non-Hodgkin lenfoma olarak iki ana gruba ayrılır. Dünyadaki kanser vakalarının %3.2’sini lenfomalar oluşturur.1,2

Dünya çapında yaygın görülen lenfomaların yaşam şeklimize bir etkisi var mıdır? Araştırmacılar yaşam şeklimizin birçok hastalıkta etkisi olduğu gibi lenfoma üzerinde de etkili olduğunu söylüyor. 10 avrupa ülkesinde yapılan bir araştırmada vücut kitle endeksi, sigara ve alkol kullanımının lenfoma üzerine etkileri incelenmiştir.2

Yapılan çalışma sonucunda; obezite ve alkol kullanımının bağışıklık sistemi üzerindeki zayıflatıcı etkileri nedeniyle lenfoma ve birçok hastalık için zemin hazırladığı görülmüştür. Çalışmada öne çıkan etken ise sigara olmuştur. Sigara kullanmayan ve sigara kullanan kişiler karşılaştırıldığında sigara kullanımın özellikle Hodgkin lenfomaya yakalanma riskini yaklaşık “2 kat arttırdığı” tespit edilmiştir. Günümüzde yaşam şeklimizin lenfoma üzerindeki etkileri hala çalışılan ve merak edilen araştırma konularından bir tanesi olmaya devam etmektedir.2

 

Referanslar:

1)https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/lymphoma/symptoms-causes/syc-20352638(Erişim tarihi: 04.09.2020)

2)Naudin S. et al. Healthy lifestyle and the risk of lymphoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study. Int J Cancer . 2020 Sep 15;147(6):1649-1656.