Uyku ve Kanser Arasındaki İlişki

Uyku ve Kanser Arasındaki İlişki

Uyku ile kanser arasındaki ilişki yapılan bazı çalışmalar ile araştırılmaktadır. A Cancer Journal for Clinicians’de yayınlanan bir çalışmada, düzensiz ve geceleri 7 saat altında uyku uyumanın, yeme bozukluklarına yol açtığı ve obezite riskini artırdığı; buna bağlı olarak da kanser riskini yükselttiği gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yetersiz uykunun hareketsiz kalma süresini artırdığı ve uyku kalitesini düşürdüğü de bulunmuştur. Bütün bu oluşan etkilerin, vücutta stres seviyesi ve inflamasyonu artırarak kanser riskini de artırdığı tespit edilmiştir.1

Bir diğer araştırma ise uyku ve kansere bağlı yorgunluk üzerine gerçekleştirildi. Kansere bağlı yorgunluk (CRF), günlük aktivitelere bağlı olmadan kanser ve kanser tedavisine bağlı fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak hastaların yaşadığı bitkinlik ya da tükenmişlik hissidir. Ne yazık ki hastaların %80 ile %100 kadarı bu belirtileri yaşamaktadır.2

Kansere bağlı yorgunluk, hastaların yaşam kalitesini düşüren kalcı belirtilerdir. Bu belirtiler, ilaç kullanılmadan ya da ilaç kullanılarak çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.3

National Comprehensive Cancer Network dergisinde yayınlanan bir araştırmada, hastaların uyku kalitelerinin giderilemeyen yorgunluk üzerindeki etkileri incelenmiştir. Özellikle uykusuzluk ve gündüz uyku haline sahip olan hastalar üzerinde yapılan çalışmada; rutin taramalar ile hastanın uyku düzeni ayarlandığında bu kalıcı belirtinin hastalarda hafiflediği gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adım olabileceği belirtilmiştir.3

 

Referanslar:

1) Cheryl L., et al. Ca Cancer J Clın 2020;70:245–271

2)https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/fatigue/what-is-cancer-related-fatigue.html (Erişim tarihi: 24.08.2020)

3) Berger, A. M., et al. Journal of the National Comprehensive Cancer Network, 6(1), 3–13.