Akciğer Kanserinin Erken Tanısı Neden Önemli

Akciğer Kanserinin Erken Tanısı Neden Önemli

Akciğer Kanserinin Erken Tanısı Neden Önemli?

Akciğer kanserini erken evrede yani tümör boyutu küçükken ve kanser hücreleri çevre dokulara, vücuda yayılmadan önce erken tanı, tedavi başarısını artırabilmektedir.1

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, akciğerdeki hücrelerin kontrol dışı çoğalarak kitle/kitleler (tümör) oluşturmasıdır. Küçük hücreli (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) olarak iki grupta sınıflandırılır, daha sonra alt türlere ayrılır. Kanserin seyri ve tedavisi türüne göre değişmektedir.2

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri genellikle erken evrelerde belirti göstermez, kanser ilerledikçe aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:3

 Kötüleşen uzun süreli öksürük

 Tekrar eden göğüs enfeksiyonları

 Kanlı tükürük

 Nefes alırken veya öksürürken ağrı

 Kalıcın nefes darlığı

 Kalıcı yorgunluk veya enerji eksikliği

 İştah kaybı veya açıklanamayan kilo kaybı

Bu belirtiler akciğer kanseri ya da başka bir hastalık nedeniyle görülebilir, eğer bunlara benzer durumlar yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzmana danışmanız önemlidir.3

Hangi Yöntem İle Akciğer Kanseri Tanısı Kesin Olarak Konur?

Akciğer kanserinin tanısı tümörün görüntülenmesi ve tümörden alınan örneğin (biyopsi) incelenmesi ile konulmaktadır. Hekim muayenesi sonrasında eğer kanser şüphesi varsa kesin tanı için aşağıdaki laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri uygulanabilir:4

 Kötüleşen uzun süreli öksürük

 Akciğer Grafisi (Akciğer Filmi)

 Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)

 Pozitron Emisyon Tomografisi - Bilgisayarlı Tomografi (PET-BT)

 Bronkoskopi

 Perkütan Transtorasik Biyopsi (PTB)

 Mediastinoskopi

 Torakoskopi

 Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS)

 Torakotomi

Akciğer kanseri tanı yöntemleri hakkında detaylı bilgi için A’dan Z’ye Akciğer Kanseri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Akciğer kanseri tarama ile erken teşhis edilebilir. Akciğer kanseri taraması, akciğer kanseri riski yüksek olan sağlıklı kişilerde akciğer kanseri varlığını tespit etmek için kullanılan bir süreçtir.5 Kanserin tarama ile erken bir aşamada tespit edilmesi, tedavi başarısının artmasına, hastaların daha uzun süre yaşamasına ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.6

Akciğer Kanserinde Erken Tanı İle Kanser Önlenebilir mi?

Erken tanı, akciğer kanserinin tedavi başarısının artmasını sağlar.6Erken tanı, akciğer kanserinin tedavi başarısının artmasını sağlar.6 Akciğer kanserini tamamen önlemek mümkün değildir, ancak tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, radon gibi akciğer kanserine neden olabilecek kimyasallara maruziyetten kaçınmak gibi değiştirilebilir risk faktörlerine dikkat ederek akciğer kanseri riskini azaltmak mümkündür.7

Akciğer Tarama Programı Var Mıdır?

Şu an için akciğer kanserinde standart bir tarama programı yoktur. Tarama programları ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte ülkemizde standart bir tarama programı bulunmamaktadır.6Bununla birlikte bazı risk gruplarına düzenli olarak uygulanan düşük doz BT (Bilgisayarlı Tomografi) taraması akciğer kanserinin erken tanısı için en etkili yöntemdir.6

Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması Nedir?

Bu yöntemde, doğru teşhis için kullanılabilecek üç boyutlu bir resim oluşturmak için x-ışınları kullanılır. En yeni düşük doz BT cihazları, bu resimlerin çok hızlı bir şekilde alınmasını sağlar ve elde edilen görüntüler çok küçük tümörleri bile belirleyebilecek kadar açıktır.9

Ayrıca düşük doz BT taramasında, bir tümörün erken bir dönemde yani henüz küçükken tespit edilme olasılığı geleneksel bir göğüs röntgenine kıyasla dört kat daha fazladır.6

Kimler Akciğer Kanseri İçin Taranmalıdır?

Akciğer kanseri taraması yıllık olarak:10

20 paket/yıl (günde 1 paket 20 yıl boyunca ya da günde 2 paket 10 yıl boyunca sigara içmek) sigara geçmişi olan 50 ila 80 yaş arası kişilere,

• Sigara içmeyi son 15 yıl içerisinde bırakmış ya da aktif sigara içicilerine önerilmektedir.

Akciğer kanseri açısından risk grubunu belirlemek için ailede akciğer kanseri öyküsü olup olmaması, önceki solunum yolu hastalıkları veya asbeste maruz kalmak gibi faktörler de etkili olabilir. Yüksek riskli bir grupta olduğunuzdan endişeleniyorsanız bir uzmana başvurabilirsiniz9

Kanser Taraması Sırasında Nodül Bulunması Kanser Olduğu Anlamına Mı Gelir?

Akciğerde oluşan küçük ve yuvarlak veya oval doku büyümeleri nodül olarak adlandırılır. Düşük dozlu BT sayesinde akciğer nodülleri büyük bir doğrulukla tespit edebilir. Bununla birlikte, bu tarama yöntemi nodülün kanserli olup olmadığını göstermez.1

Örneğin, 50 yaşına ulaşan kişilerin yaklaşık yarısında basit bir göğüs enfeksiyonundan sonra zararsız nodüller oluşabilir ve bunların çoğu (% 95'in üzerinde) iyi huyludur, yani kanserli değildir. Eğer düşük dozlu BT taramasında kanserden şüphelenilirse ek tarama ve test yöntemleri uygulanır.9

Akciğer kanseri taraması hakkında detaylı bilgi ve taramanın size uygun olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir uzmana danışın.

Akciğer Kanseri Tanı, Tetkik ve Tedavisi İçin Hangi Branş Hekimine Başvurmak Gerekir?

Akciğer kanseri tanısı ve tedavisi için göğüs hastalıkları ya da göğüs cerrahisi branşlarındaki hekimlere başvurulabilir. Kanser tanısında ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım benimsendiğinden bu süreç farklı alanlardaki uzmanlar ile ilerleyebilir.11

Akciğer kanseri hakkında detaylı bilgi için A’dan Z’ye Akciğer Kanseri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Referanslar: 

1) https://www.lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/screening-early-detection (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
2) https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/what-is.htm (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
3) https://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/symptoms/ (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
4) Alar T, Şahin E.M. Akciğer kanseri: birinci basamakta tanı, tedavi ve korunma. Smyrna Tıp Dergisi – 68 –2012.
5) https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/lung-cancer-screening/about/pac-20385024 (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
6) https://europeanlung.org/wp-content/uploads/2021/04/Lung-Cancer-Screening-Factsheet_TR.pdf (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
7) https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html (Son erişim tarihi: 31.10.2022)
8) https://www.cancer.gov/types/lung/patient/lung-screening-pdq (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
9) https://www.lungcancercoalition.org/wp-content/uploads/2021/03/GLCC_LungCancerScreening2017_Spacing_TR.pdf (Son erişim tarihi: 12.10.2022)
10) https://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/screening.htm(Son erişim tarihi: 31.10.2022)
11) https://lungcancer.net/basics/specialists (Son erişim tarihi: 31.10.2022)