Kanser 2020’de Yine Önemli Bir Sağlık Sorunuydu

Kanser 2020’de Yine Önemli Bir Sağlık Sorunuydu

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 2020 yılı Dünya Kanser İstatistiklerini yayınladı. 

2020'de 19,3 milyon kanser vakası ve 10 milyon kansere bağlı hayat kaybı gerçekleşti. Ayrıca küresel olarak 5 kişiden 1'inin yaşamları boyunca kansere yakalandığı; 8 erkekten 1'inin ve 11 kadından 1'inin kanser nedeniyle yaşamını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu yeni tahminler, 50 milyondan fazla insanın kanser teşhisi aldıktan sonraki beş yıl süresince yaşadığını gösteriyor.1

Cinsiyetlere göre incelendiğinde dünya çapında kadınlar arasındaki en yaygın kanserlerin; meme kanseri (Teşhis edilen her 4 kanserden 1’i), kolorektal, akciğer, servikal ve tiroid kanseri olduğu görüldü. Erkekler arasında ise en yaygın kanserlerin sırasıyla akciğer, prostat, kolorektal, mide ve karaciğer kanseri olduğu tespit edildi.1

Türkiye istatistiklerine baktığımızda, 2020 yılında 233.834 yeni kanser vakası ve 126.335 kansere bağlı yaşam kaybı sayısı bildirildi. Geçtiğimiz yıl ülkemizde en sık görülen kanser türleri sırasıyla akciğer, meme, kolorektal, prostat ve tiroid kanseri idi. Cinsiyete bağlı incelendiğinde erkelerde en yaygın rastlanan kanser türlerinin akciğer, prostat, kolorektal, mesane ve mide kanseri; kadınlarda ise meme, tiroid, kolorektal, akciğer ve rahim kanseri olduğu görüldü.2

Yayınlanan raporda dikkat çeken diğer bir istatistik de Türkiye’de yaşayan insanların 75 yaşından önce kansere yakalanma riskinin %23 olmasıydı.2

Referanslar:

1) https://gco.iarc.fr/ (Son erişim tarihi: 28.01.2021)

2) https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/792-turkey-fact-sheets.pdf (Son erişim tarihi: 28.01.2020)