Meme Kanseri

Tedavi olurken diğer memede kanser ortaya çıkabilir mi?

Tedavi olurken diğer memede kanser ortaya çıkabilir mi?

Daha önce meme kanseri tanısı almış bir kadında zaman içerisinde diğer memede nadiren de olsa tekrar meme kanseri ortaya çıkabilir. Bu olasılık teorik olarak geçen her yıl için ortalama yüzde yarım olasılıktadır. Özellikle ailesinde meme kanseri görülen çok sayıda aile ferdi olan ve kendisinde zararlı genetik mutasyona sahip meme kanseri hastalarında diğer memede ileride yeniden meme kanseri görülme olasılığı bunlar olmayan kanserli kadınlara göre daha yüksek olasılıktadır.

 

Referanslar:

1)Parker CC, Damodaran S, Bland KI, Hunt KK. The breast. In: Schwartz’s principles of surgery, 11th edition. (Eds) Brunocardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Kao LS, Matthew JB, Pollock RE. Mc Graw-Hill education, 2019, p541-612.