Akciğer Kanseri

Tütün Kullanımı ve Akciğer Kanseri İlişkisi

Tütün Kullanımı ve Akciğer Kanseri İlişkisi

Tütün ve tütün ürünleri, tüm dünyada sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm dünyada, 2015 yılı verilerine göre 15 yaş üstü 942 milyon erkek ve 175 milyon kadın sigara kullanmaktadır. Sigara kullanımı oranları 15 yaş altı gençlerde de her yıl artmaktadır. Sadece 2016 yılında tüm dünyada tütün kullanımına bağlı 7.1 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Bu ölümlerin 6.3 milyonu sigara kullanımına, 884.000’i pasif içiciliğe bağlıdır. 2010 verilerine göre dünyada erkeklerdeki tüm ölümlerin %25’inden fazlası, kadınlarda %15’inden fazlası tütün kullanımına bağlı olarak bildirilmiştir. Bu ölümlerin %35’i kanser nedeniyle (%80’i akciğer kanserinden) olmuştur. Baş, boyun, boğaz kanserleri gibi önlenebilir kanserlerin %80-90’ı tütün kullanımı ile ilişkili bulunmuştur. Günde 4 adetten az sigara kullananlarda kanser riski 5 kat artarken, günde 10 adet kullananlarda risk 20 kat artmaktadır. 

55-74 yaş arasında 30 paket-yıl ve üstünde sigara içmiş olan, halen kullanan veya 15 yıldan daha önce bırakmış olan kişiler, veya 50 yaş ve üstünde, 20 paket-yıl ve üstünde sigara kullanmış  ve ek bir risk faktörü (daha önce kanser öyküsü, ailede akciğer kanser öyküsü, mesleki maruziyet, KOAH veya akciğer fibrozisi varlığı) olan kişiler “kanser gelişimi için yüksek risk taşıyan yaş grupları” olarak tanımlanmıştır.

Akciğer kanserinin erken evrede tanı alıp, tedavi edilmesi çok önemlidir. Fakat en az bunun kadar önemli bir başka konu ise kanser tanısı sonrası sigaranın kesinlikle bırakılmasıdır. Orta yaştaki kişiler sigarayı bıraktıklarında akciğer kanseri riskinde belirgin azalma olmakta, orta yaştan önce bırakanlarda ise bu risk %90’dan daha fazla azalmaktadır.

 

Referanslar:

https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=4768(Erişim tarihi: 28.08.2020)