Meme Kanseri

Vücudumun farklı yerlerinde morarmalar oluyor, normal mi?

Vücudumun farklı yerlerinde morarmalar oluyor, normal mi?

Vücudun farklı yerlerinde morarma olması genellikle çarpma ya da vurmaya bağlı oluşabilir. Bu çarpmanın şiddeti fazla ise morarma doğaldır. Ancak herhangi bir travma öyküsü olmadan vücudun birçok yerinde ortaya çıkıyorsa dahili bir hastalığı belirtisi olabilir. Yine normalde morarma yapmayacak kadar çarpmalarda da kısmi beklenenden daha geniş morarmalarda da dahili bir hastalık altta yatıyor olabilir. Bunlar kullanılan bir ilacın yan etkisi de olabilir. Özellikle kanı incelten ya da pıhtılaşmayı engelleyici ilaç alınan durumlarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastanın ilacını veren doktoruna başvurması gerekir. Eğer herhangi bir ilaç öyküsü yoksa daha ileri tetkik ve inceleme için bir dahiliye doktoruna görünmek gerekir.

 

Referanslar:

1)Parker CC, Damodaran S, Bland KI, Hunt KK. The breast. In: Schwartz’s principles of surgery, 11th edition. (Eds) Brunocardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Kao LS, Matthew JB, Pollock RE. Mc Graw-Hill education, 2019, p541-612.

2)Chang R, Holcomb JB, Leibner E, Pommerning M, Kazar RA. Hemostasis, surgical bleeding and transfusion. In: Schwartz’s principles of surgery, 11th edition. (Eds) Brunocardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Kao LS, Matthew JB, Pollock RE. Mc Graw-Hill education, 2019, p103-130.