Yetişkin ve Çocukluk Çağı Kanserleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yetişkin ve Çocukluk Çağı Kanserleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Vücudun hemen hemen her yerindeki hücrelerde kanser gelişebilir ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Bu hem çocukluk çağı hem de yetişkin kanserleri için geçerli olsa da çocukluk çağı kanserlerinin türleri ve bunların nasıl tedavi edildiği konusunda farklılıklar vardır.1

• Çocukluk çağında görülen kanser türleri, yetişkinlerde görülenlerden farklıdır.

Çocukların kansere yakalanması yaygın değildir. Oluştuğunda ise genellikle kan, beyin, karaciğer, kemikler veya lenfatik sistemdeki hücrelerle ilgili anormallikleri içerir. Yetişkinlerin meme, prostat, kolon ve akciğer kanseri olma olasılığı daha yüksektir.2

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, çocuklarda en çok görülen kanser türleri şunlardır;2

• Akut lenfositik lösemi (ALL) başta olmak üzere lösemi

• Beyin ve omurilik tümörleri

• Sinir hücrelerinde meydana gelen nöroblastom (bebeklerde ve küçük çocuklarda daha sık görülür)

• Wilms tümörü (bir veya iki böbrekte başlayan kanser)

• Hodgkin ve Hodgkin olmayan lenfoma

• Çocukluk çağı kanserinin nedenleri, yetişkinlerdeki genel kanser nedenleriyle aynı değildir.

Çocuklarda gelişen kanser türleri genellikle yetişkinlerde gelişen kanser türlerinden farklıdır. Yetişkinlerdeki birçok kanserin aksine, çocukluk çağı kanserleri yaşam tarzı veya çevresel risk faktörleriyle güçlü bir şekilde bağlantılı değildir. Hücrelerdeki DNA yapısındaki değişikliklerin bir sonucu olarak çocukların kansere yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bu değişiklikler genellikle yaşamın erken dönemlerinde, bazen doğumdan önce gerçekleşir.1,2

• Çocukluk çağı kanserlerine genellikle ilerleyen aşamalarda tanı konulur.

Çocukluk çağı kanserleri genellikle hastalık ilerlediğinde teşhis edilir. Birçok durumda, bir kanser tanısı konulduğunda diğer doku ve organlara yayılmıştır. Tanı sırasında semptomların gözden geçirilmesine ek olarak, tam bir kan sayımı ve görüntüleme yöntemleri kullanılır.

• Tedavi daha başarılıdır.

Bazı istisnalar dışında, çocukluk çağı kanserleri belirli tedavilere daha iyi yanıt verme eğilimindedir. Bunun nedeni, kanserlerin türlerindeki farklılıklar ve çocukların daha yoğun tedavi görmeleri olabilir. Ayrıca, kanserli yetişkinlerin sahip olabileceği ve genellikle tedaviyle daha da kötüleşebilen diğer sağlık sorunlarının çoğu, çocuklarda görülmez.1

Birçok çocuk kanser tedavilerine iyi yanıt verir ve sağlıklı, üretken yaşamlar sürmeye devam eder. Bununla birlikte, çocukken kansere yakalanmış bazı yetişkinler, genlerinde daha sonra tekrar kanser geliştirme riskini artırabilecek kalıtsal değişikliklere sahiptir. Bu nedenle yetişkinlik döneminde de takip ve önleyici bakım devam etmelidir.2

Referanslar:

1) https://www.cancer.org/cancer/cancer-in-children/differences-adults-children.html (Son erişim tarihi: 09.11.2021)

2) https://iscc-charity.org/the-main-differences-between-childhood-and-adult-cancers/ (Son erişim tarihi: 09.11.2021)