Kolorektal Kanser: Kolon ve Rektum Kanseri

Ablasyon; küçük tümörlerin (4 cm’den küçük) çıkarılmadan, özel radyo dalgaları kullanarak yok edildiği bir tekniktir. Embolizasyon ise ablasyon uygulanamayacak kadar büyük, karaciğerde bulunan tümörlerde (5 cm’den büyük) damar yoluyla verilen özel maddeler yardımıyla tümöre gelen kan akımının bloke edilmesi veya azaltılması ile uygulanan bir tekniktir.1

 

Kolorektal kanser hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

 

Referanslar:

1)https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/treating/ablation-embolization.html(Erişim tarihi: 11.11.2019)

Karaciğer Kanseri

Karaciğer kanseri tedavisi için farklı türlerde ablasyon yöntemleri uygulanabilir;

Radyofrekans ablasyon: Kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili radyo dalgaları kullanılır. Doğrudan deriden uygulanabileceği gibi bir kesiden karın içine sokulan özel iğneler sayesinde direkt tümör hedeflenebilir.

Mikrodalga tedavisi: Tümörün, mikrodalgalar tarafından oluşturulan yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığı bir tedavi türüdür. Yüksek ısı sayesinde kanser hücreleri yok edilebilir.

Etanol (alkol) ablasyonu: Kanser hücrelerini yok etmek için ince bir iğne yardımıyla etanol (saf alkol) doğrudan tümöre enjekte edilir. Genellikle lokal anestezi kullanılır, ancak kişinin karaciğerinde çok sayıda tümör varsa genel anestezi kullanılabilir.

Kriyoablasyon: Kanser hücrelerini dondurarak yok etmek için uygulanan yöntemdir. Kriyoterapi ya da kriyocerrahi olarak da adlandırılır.

Referanslar:

1) https://www.cancer.gov/types/liver/patient/adult-liver-treatment-pdq (Son erişim tairih: 04.03.2022)

Karaciğer Kanseri

Embolizasyon, cerrahi ile çıkarılamayan tümörleri olan kişiler için bir tedavi seçeneği olabilir. Ablasyon ile tedavi edilemeyecek kadar büyük tümörleri olan (genellikle 5 cm'den büyük) ve yeterli karaciğer fonksiyonuna sahip kişiler için kullanılabilir. Ayrıca, ablasyon ile birlikte de uygulanabilir. Embolizasyon, normal karaciğer dokusuna giden kanın bir kısmını azaltabilir, bu nedenle karaciğeri hepatit veya siroz gibi hastalıklardan zarar görmüş bazı kişilere uygulanamayabilir.1

İki ana embolizasyon tedavisi türü vardır;2

Trans-arteriyel embolizasyon: Uyluğun iç kısmında küçük bir kesi yapılır ve bir kateter (ince, esnek tüp) yerleştirilir ve hepatik arter isimli damara doğru ilerletilir. Kateter yerleştirildikten sonra hepatik arteri tıkayan ve tümöre kan akışını durduran bir madde enjekte edilir.

Trans-arteriyel kemoembolizasyon: Bu yöntem, trans-arteriyel embolizasyona benzer şekilde uygulanır. Ek olarak bir antikanser ilacı kullanılır.

Referanslar:

1) https://www.cancer.org/cancer/liver-cancer/treating/embolization-therapy.html (Son erişim tarihi: 04.03.2022)

1) https://www.cancer.gov/types/liver/patient/adult-liver-treatment-pdq (Son erişim tarihi: 04.03.2022)