Lösemi: Kan Kanseri

Kök hücre ya da kemik iliği transplantasyonu kan kanserinde kullanılan bir yöntemdir.1

Günümüzde ‘’kök hücre nakli’’ olarak adlandırılan kemik iliği transplantasyonu öncesinde, lösemik hücrelerin öldürülmesi için hastaya yüksek doz kemoterapi ve/veya radyoterapi verilir. Yeni kök hücreler kemik iliği tarafından yeniden kan yapımında kullanılır. Bu kök hücreler, doku uyumlu (HLA uygun) kardeşten, akraba dışı vericilerden (allojenik kemik iliği) ya da tedaviden önce hastanın kendisinden (otolog kemik iliği) elde edilir ve dondurularak saklanır. Kök hücreler, anestezi ile leğen kemiğinden toplanabilir ya da önce ilaç kullanarak kemik iliğinden kana geçmesi sağlanır daha sonra hücre ayırıcı aferez adı verilen özel aletler yardımıyla damardan toplanabilir. Bu hücreler; yüksek dozda verilen kemoterapilerden bir süre sonra kemik iliğinde hücre yapımında kullanılan kök hücreleri de yok edilmiş olan hastalara verilir ve yaklaşık 4 hafta içinde kemik iliği yeni kök hücreleri üretmeye başlar.1

 

Lösemi (Kan Kanseri) hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.