Lösemi (Kan Kanseri)

Günümüzde ‘’kök hücre nakli’’ olarak adlandırılan kemik iliği transplantasyonu öncesinde, lösemik hücrelerin öldürülmesi için hastaya yüksek doz kemoterapi ve/veya radyoterapi verilir. Bu hücreler öldürüldükten sonra yeni verilen kök hücreler kemik iliği tarafından yeniden kan yapımında kullanılır. Kök hücreler, doku uyumlu (HLA uygun) kardeşten, akraba dışı vericilerden (allojenik kemik iliği) ya da tedaviden önce hastanın kendisinden (otolog kemik iliği) elde edilir ve dondurularak saklanır. Kök hücre toplanması, anestezi ile leğen kemiğindeki kemik iliğinden olabileceği gibi, önce ilaç verilerek kök hücrelerin kemik iliğinden kana geçmesi sağlanır, daha sonra hücre ayırıcı aferez adı verilen özel aletler yardımıyla damardan da toplanabilir. Toplanan bu hücreler yüksek doz kemoterapi ve/veya radyoterapi ile sıfırlanmış kemik iliğine verilir ve yaklaşık 4 hafta içinde kemik iliği yeni hücreleri üretmeye başlar.1

 

Lösemi (Kan Kanseri) hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Referanslar:

1.https://www.losemilenfomamiyelom.org/TR,24/akut-lenfoblastik-losemi-all.html(Erişim tarihi: 28.08.2020)