Lösemi: Kan Kanseri

Akut lenfobilastik lösemi tedavisinin ilk aşaması kemoterapidir. Kemoterapi, sonraki aşamalar ya da uzun süreli tedaviler için daha hafif şekillerde uygulanmaktadır.1

Remisyon indüksiyonu (iyileşme sağlanması): Tedavinin ilk aşaması olan bu dönemde, hasta hastaneye yatırılır ve 4-8 hafta arasında kemoterapi uygulanır.1

Kullanılan ilaçlar genellikle kalçadan, ağız ya da damar yoluyla kullanılır. Bu süreçte lösemik hücreleri öldüren ilaçların kansızlık, kanama ve ateş gibi yan etkileri ortaya çıkar. İlaçların kullanım sürecinde bu yan etkilere karşı hastaya yaşam desteği verilir. Uygulanan kemoterapi tedavisi ile %75-85 oranında remisyon olur (kemik iliğinde blast sayısının % 5' in altına inmesi ve kan sayımının normalleşmesi) ve hastanın şikayetleri ortadan kalkar.1

Fakat ek tedaviler verilmediğinde iyileşme hali geçicidir. Saptanamayacak kadar az lösemi hücresi veya ilaçların büyük kısmının merkezi sinir sistemi bariyerlerini geçememesi ve buradaki lösemik hücrelerin yok edilmemesi gibi nedenlerle hastalık tekrar eder.1

Remisyon sonrası tedavisi (Pekiştirme tedavisi): Bu ikinci fazdır ve remisyon (iyileşme) gerçekleşmiş olan hastalara odaklanılır.1

Kemik iliğinde ve kan sayımlarında tespit edilemeyecek kadar az miktarda kalan blastların da ortadan kaldırılması hedeflenir. İlerleyen zamanlarda oluşabilecek hastalık tekrarının önlemek için yapılır. Seçilecek tedavi risk faktörlerine, hastalık alt tipine ve uygun vericisinin olup olmamasına bağlı olarak belirlenir.1

Merkezi sinir sistemi koruyucu tedavisi: Bu tedavide, ilaçlar ulaşamadığı için beyin ve omurilikte kalmış blastlar hedeflenir.1

Hastalığın tekrarını önlemek için belden uygulanan özel iğneler ile beyin omurilik sıvısı içine direkt kemoterapi ilaçlarının verilmesi, baş ve omurgaya ise radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanır.1

İdame tedavisi: Uygulanan standart tedavilerden sonra 2-3 yıl kadar daha hafif kemoterapi uygulamalarıyla tedaviye devam edilmesidir.1

 

Lösemi (Kan Kanseri) hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Kolorektal Kanser: Kolon ve Rektum Kanseri

Kemoterapi sistemik veya bölgesel olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. Sistemik kemoterapide ilaçlar toplar damar yoluyla veya ağızdan alınarak vücudun tümüne yayılarak etki eder. Bölgesel uygulanan kemoterapide ise ilaçlar tümörün bulunduğu vücut bölgesine ulaşan atar damara verilir ve özellikle o bölgedeki tümör hücrelerine etki etmesi sağlanır.1

 

Kolorektal kanser hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Akciğer Kanseri

Akciğer kanserinde kemoterapi tek başına ya da cerrahi işlem ve/veya radyoterapi ile birlikte kullanılabilir. Kullanım sırası kanserin tipi ve evresine göre değişebilir.1

Akciğer kanserinde kemoterapi için kullanılan ilaçlar kanser hücrelerini öldürür, kanser hücreleriyle birlikte sağlıklı hücreye de zarar verir. Bu durum farklı yan etkileri ortaya çıkarabilmektedir.1

 

Akciğer kanseri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Meme Kanseri

Kemoterapide kullanılan ilaçlar kan yoluyla vücudun birçok yerindeki kanser hücrelerine ulaşabilmektedir. Kemoterapi hastanın durumuna göre meme kanseri cerrahisi öncesi veya sonrasında uygulanabilmektedir.2

 

Meme kanseri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.